Huurvoorwaarden Loopfietsholten.

* De verhuurder wordt geacht het verhuurde in goede staat te hebben afgeleverd. De huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en weer in te leveren.

* De (hoofd)huurder (en zijn medehuurder) heeft(hebben) kennisgenomen van deze huurvoorwaarden.

* De huurder heeft de instructie gehoord van de loopfiets om deze te kunnen gebruiken.

* Bij het sluiten van de huurovereenkomst is legitimatie verplicht door middel van rijbewijs, ID-kaart of paspoort.

* Huurder dient zich te houden aan de Nederlandse (verkeers)wet- en regelgeving. Men rijdt alleen op verharde wegen. Het is niet toegestaan met het gehuurde in het zand te komen. Het is verboden met 2 personen je op het vervoersmiddel te begeven. Men is verplicht om verantwoord met het gehuurde om te gaan. Kosten naar aanleiding van oneigenlijk gebruik worden in rekening gebracht bij de huurder.

* De huurder is volledig aansprakelijk voor het gehuurde en zal bij diefstal of schade (door derden) de schade volledig vergoeden.

* Het is huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of in onderhuur af te geven.

* Verhuurder is altijd gerechtigd om het verhuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie.

* De huurder dient het gehuurde te parkeren op een veilige zichtbare plaats en is verplicht het gehuurde op slot te zetten met bijgeleverd slot.

* Wanneer het gehuurde vroegtijdig wordt terug gebracht wordt, blijft de volledige huur gelden. Wanneer het gehuurde te laat wordt terug gebracht geldt een tarief van 10,00 per half uur per loopfiets.

* Annulering van het gehuurde kan tot 7 dagen van tevoren zonder kosten, tot 48 uur van tevoren wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 48 uur wordt geen restitutie gegeven. Wanneer veiligheid door o.a. weersomstandigheden niet zeker is, kan de verhuurder zonder kosten annuleren.

* Bij een technisch defect, niet ten gevolge van een ongeval of oneigenlijk gebruik, zal de verhuurder zorg dragen voor reparatie ter plekke wanneer mogelijk of vervangend vervoer indien voorhanden. Dit geeft geen recht op restitutie (van een deel) van de huurprijs. Zelf of derden reparaties uitvoeren is verboden zonder toestemming van de verhuurder.

* Het loopfietsen, E-Scooter is alleen toegestaan voor personen ouder dan 18 jaar (of 12 jaar en/of groter dan 1.40m onder begeleiding van een volwassene).

* De huurder betaalt € 50,00 borg per gehuurde. Dit wordt bij het tekenen van de huurovereenkomst in de winkel contact voldaan. Na de huurperiode, en bij geen schade, zal de borg weer worden teruggegeven/teruggestort.